Home / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สร้างบุญ ปันสุข : ทำบุญสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สร้างบุญ ปันสุข : ทำบุญสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์”

พันธกิจสื่อสารองค์กร และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และสื่อสารภายในองค์กร สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม “สร้างบุญ ปันสุข : ทำบุญสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์” ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ อาคารวิชาการ 2 และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัธาร่วมกันบริจาคเสื้อผ้า รองเท้า อาหารแห้ง ของใช้ในชีวิตประจำวัน หรือเงินสำหรับคนไร้ที่พึ่ง ได้ที่ห้องธุรการ สำนักวิชาฯ อาคารวิชาการ 2

Facebook Comments

About Luna