Home / ข่าวสารบัณฑิตศึกษา / ปัจฉิมนิเทศแสดงความยินดีมหาบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ปัจฉิมนิเทศแสดงความยินดีมหาบัณฑิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแสดงความยินดีให้แก่มหาบัณฑิต ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About Luna