Home / ข่าวกิจกรรม / พันธกิจกิจการนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2561

พันธกิจกิจการนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา พันธกิจกิจการนักศึกษา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมประกวดพานไหว้ครู และมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่เป็นเลิศด้านการเรียน , ด้านกิจกรรม , และการมีจิตสาธารณะเพื่อส่วนรวม

ประมวลภาพกิจกรรม

Facebook Comments

About Luna