Home / ข่าวกิจกรรม / กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ โดยสโมสรนักศึกษาสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ณ อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งในปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อจำนวนทั้งสิ้น 265 คน แบ่งเป็นสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 66 คน สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 115 คน และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 84 คน

ประมวลภาพ

Facebook Comments

About Luna