Home / ติดต่อสำนักวิชา

ติดต่อสำนักวิชา

ที่อยู่  : สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำบล ไทยบุรี อำเภอ ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

Tel. 075-67 2105,2113            Fax. 075-67 2106

 

Facebook สาธารณสุขศาสตร์ วลัยลักษณ์

Facebook Comments